TRANSITIE BLUSSCHUIM BEDRIJFSBRANDWEER

De standaard is fluorvrij schuim, mits het aantoonbaar goed en getest is

Dit stappenplan helpt jou de transitie soepel te laten verlopen. Het is ook een handige check als je al begonnen bent met de transitie.

UITGANGSPUNTEN

BEDRIJFSRISICO’S

MAATGEVENDE SCENARIO’S

1

UITGANGSPUNTEN

De wet- en regelgeving op het gebied van fluorhoudende stoffen, waaronder blusschuim wordt op korte termijn aangepast. Dit heeft voor de brandweer grote gevolgen. Meer informatie

1

BEDRIJFSRISICO’S

Het bedrijfsrisicoprofiel is het uitgangspunt om te komen tot een onderbouwde keuze voor de repressieve slagkracht en het daaruit voortvloeiende keuze voor schuimconcentraat van een specifiek bedrijf (of clusterbedrijven). Meer informatie

1

STATIONAIRE INSTALLATIES

De uitwerking van de scenario’s is vormen de basis voor het opstellen van uitgangspunten en prestatie-eisen van het blusschuim. Het LEC BRZO verwijst voor het opstellen van geloofwaardige en maatgevende bedrijfsbrandweerscenario’s  naar:

  • Model aanwijsbeleid bedrijfsbrandweren
  • Werkwijzer bedrijfsbrandweren 2019

Voor meer informatie raadpleeg het LEC BRZO.