TRANSITIE BLUSSCHUIM BRANDWEER

De standaard is fluorvrij schuim, fluorhoudend schuim alleen bij vooraf bepaalde incidenttypen

Dit stappenplan helpt jou de transitie soepel te laten verlopen. Het is ook een handige check als je al begonnen bent met de transitie.

UITGANGSPUNTEN

HET REGIONAAL RISICOPROFIEL (RRP)

MAATGEVENDE SCENARIO’S

KEUZE F3

IMPACT OP HUIDIG EN NIEUW MATERIEEL

VAKBEKWAAMHEID, ARBO-ASPECTEN, JURIDISCHE ASPECTEN

1

UITGANGSPUNTEN

De wet- en regelgeving op het gebied van fluorhoudende stoffen, waaronder blusschuim wordt op korte termijn aangepast. Dit heeft voor de brandweer grote gevolgen. Meer informatie

1

HET REGIONAAL RISICOPROFIEL (RRP)

Het regionaal risicoprofiel is het uitgangspunt om te komen tot een onderbouwde keuze voor de repressieve slagkracht en het daaruit voortvloeiende keuze voor schuimconcentraat. Meer informatie

1

MAATGEVENDE SCENARIO’S

Op basis van het Regionaal Risicoprofiel en de daarin gestelde doelstellingen ga je verder met het kijken naar de maatgevende scenario’s die in de regio kunnen optreden.

1

KEUZE F3

Het is handig om eerst de eigen zaken goed op een rij te hebben voordat je contact opneemt met verschillende leveranciers. Hierdoor kun je gerichte vragen stellen waardoor je van de leveranciers betere en specifiekere informatie krijgt om tot je keuze te komen.

De keuze voor fluorvrij schuim is afhankelijk van veel factoren. Allereerst al de vraag of we praten over het vervangen van schuimvormend middel of over het nieuw aanschaffen van schuimblusvoertuigen (SB) en/of hosemasters met nieuw fluorvrij schuim.

Een aandachtspunt is dat het F3 voor de hosemaster van een ander merk en type kan zijn dan voor de schuimblusvoertuigen (SB’s). Gebleken is dat schuimvormend middel in een hosemaster niet automatisch hetzelfde presteert als in een schuimblusvoertuig. Dit door andere technieken in relatie tot viscositeit.
Om tot een weloverwogen keuze van een juist F3 te komen zijn ten minste de onderstaande zaken van belang. Meer informatie

1

IMPACT OP HUIDIG EN NIEUW MATERIEEL

De transitie van C6 naar F3 betreft niet alleen grote schuim-bluseenheden maar uiteraard ook blusmiddelen als sproeischuimblusser en de hosemaster. Van uitermate groot belang is de impact op de effectieve werking van schuimblusvoertuigen en hosemasters. Bekijk hieronder de impact per type materieel. Denk in de transitie ook na over de vervanging van de draagbare handblussers op kazernes en voertuigen. Meer informatie

1

VAKBEKWAAMHEID, ARBO-ASPECTEN, JURIDISCHE ASPECTEN

Andere elementen om ook nog op te letten in je keuze voor het juiste schuim zijn: Vakbekwaamheid, ARBO-aspecten en Juridische aspecten. Lees hieronder meer per onderdeel.